Services - Menu Box

Лични данни

Защитата на личните Ви данни е важна за Mirchev Ideas - фирмата, притежаваща Seliton.

Лична информация

Не е необходимо да предоставяте каквато и да било лична информация, докато разглеждате уебсайта. Понякога обаче може да имаме нужда от допълнителна информация за Вас или Вашата организация.

Има определени ситуации, в които изискваме лична информация. Например, трябва да ни кажете Вашето име и email адрес, за може да наш представител да се свърже с Вас. Това може да случи, когато направите заявка за оферта или когато е необходимо да обработим поръчка.

Силно подчертаваме обаче, че Mirchev Ideas не споделя лична информация с трети страни.

Log файлове и статистики

Mirchev Ideas събира log файлове и статистики само за административни цели и подобряване на уеб сайта.

E-mails

Mirchev Ideas използва самостоятелен email център за комуникация с потенциални клиенти, но само ако те са установили контакт с наш представител преди това.

Mirchev Ideas не разпространява или препредава която и да е кореспонденция, както и не предоставя email съобщения на трети страни.